Предложения за развитие на българската енергетика и икономика

Предложения за развитие на българската енергетика и икономика

30.09.2022 Author: superUser1

Целите на този материал са да провокира дискусия за запазване на въгледобивната индустрия на Република България през 21 век, и посочване на съвременни технологии за преработка на лигнитни въглища.


Запасите от българските лигнитни въглища се оценяват на 2,1 милиарда тона.
Производството на лигнитни въглища в България, изразено в количествена стойност възлиза на 25 милиона тона на година и може да се увеличи до 35 милиона тона годишно.
По този начин резервите биха били достатъчни за 65 години.
В момента българските лигнитни въглища се използват като гориво за комбинирани топлоелектрически централи, които използват четирите вида въглища и осигуряват 25% от енергийния баланс на страната.
Добивът на 90% от лигнитните въглища в България се извършва в находище Марица Изток (https://www.marica-iztok.com/en/) в административна област Стара Загора.
Производството се извършва от акционерно дружество „Мини Марица Изток” ЕАД – в 3 открити рудника. Персоналът се състои от 7 050 души.

Изтеглете прикачения документ, за да го видите изцяло

Допълнителни файлове:

lignites_bulgaria_bg.pdfDate added 2022-09-05 11:34:23

Други публикации

Износ от Украйна.  Анализ на износа на стоки, превозвани с железопътен транспорт през сухопътни прелези през 2023 г.
16.04.2024

Износ от Украйна. Анализ на износа на стоки, превозвани с железопътен транспорт през сухопътни прелези през 2023 г.

Износ от Украйна.  Анализ на износа на стоки, превозвани с железопътен...

Прочетете още
Износ от Азербайджан. Анализ на износа на стоки.
11.03.2024

Износ от Азербайджан. Анализ на износа на стоки.

Износ от Азербайджан. Анализ на износа на стоки.      Икономиката на...

Прочетете още
Въгледобивната промишленост на Узбекистан.
12.02.2024

Въгледобивната промишленост на Узбекистан.

Въгледобивната промишленост на Узбекистан.      Въгледобивната...

Прочетете още
ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ СРЕЩУ ИЗПРАНЕТО НА ПАРИ
24.01.2024

ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ СРЕЩУ ИЗПРАНЕТО НА ПАРИ

ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ СРЕЩУ ИЗПРАНЕТО НА ПАРИ Темпери Лоджистикс ЕООД...

Прочетете още