Предложения за развитие на българската енергетика и икономика

Предложения за развитие на българската енергетика и икономика

30.09.2022 Author: superUser1

Целите на този материал са да провокира дискусия за запазване на въгледобивната индустрия на Република България през 21 век, и посочване на съвременни технологии за преработка на лигнитни въглища.


Запасите от българските лигнитни въглища се оценяват на 2,1 милиарда тона.
Производството на лигнитни въглища в България, изразено в количествена стойност възлиза на 25 милиона тона на година и може да се увеличи до 35 милиона тона годишно.
По този начин резервите биха били достатъчни за 65 години.
В момента българските лигнитни въглища се използват като гориво за комбинирани топлоелектрически централи, които използват четирите вида въглища и осигуряват 25% от енергийния баланс на страната.
Добивът на 90% от лигнитните въглища в България се извършва в находище Марица Изток (https://www.marica-iztok.com/en/) в административна област Стара Загора.
Производството се извършва от акционерно дружество „Мини Марица Изток” ЕАД – в 3 открити рудника. Персоналът се състои от 7 050 души.

Изтеглете прикачения документ, за да го видите изцяло

Допълнителни файлове:

lignites_bulgaria_bg.pdfDate added 2022-09-05 11:34:23

Други публикации

Металургични заводи в Сърбия и Словакия.
09.11.2023

Металургични заводи в Сърбия и Словакия.

Металургични заводи в Сърбия и Словакия.      Европейската стоманодобивна...

Прочетете още
finansi.bg
05.11.2023

finansi.bg

Вижте финансовата информация за нас на finansi.bg

Прочетете още
Фибростъкло композитна армировка. Производители от ЕС и Украйна.
20.10.2023

Фибростъкло композитна армировка. Производители от ЕС и Украйна.

Фибростъкло композитна армировка. Производители от ЕС и Украйна.      В...

Прочетете още
Съвременни тенденции в строителството на стоманобетонни кораби
05.10.2023

Съвременни тенденции в строителството на стоманобетонни кораби

Съвременни тенденции в строителството на стоманобетонни кораби В наши...

Прочетете още