Продажба на въглищен прах горива и енергийни въглища

Продажба на въглищен прах горива и енергийни въглища

Доставки на прахообразно гориво и енергийни въглища


Гориво от въглищен прах

Прахообразното въглищно гориво (PCI въглища) е вид въглища, произведени чрез продухване на големи количества малки въглищни пелети в доменните пещи на стоманодобивни заводи, производители на желязо и пелети.  Тази процедура е широко използвана технология в доменните пещи, която позволява замяна на част от кокса с некоксуващи се въглища при производството на стомана.  По този начин използването на PCI позволява на производителя на стомана да намали количеството кокс, необходимо в процеса на производство на стомана.

Енергийни въглища

Термичните въглища са вид въглища, използвани в електроцентрали и други енергоемки инсталации за производство на пара по време на производството на електроенергия.  Енергийните въглища имат по-ниска енергийна плътност и по-висока влажност в сравнение с металургичните въглища и се използват за отопление.

 

Други проекти

Дейност

Дейност

Дейност 1. Железопътна и морска спедиция 4 млн. тона, средно разстояние 4800...

Прочетете още
Патентна и технологична поддръжка

Патентна и технологична поддръжка

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ Temperi Logistics надає підтримку та просування у...

Прочетете още
Перспективни проекти

Перспективни проекти

Temperi Logistics разглежда инвестиционни предложения в България с разкриване...

Прочетете още
Изследовател на пазара

Изследовател на пазара

Нашата компания се занимава с превоз на различни товари от широкия...

Прочетете още