Пристанища на Турция

Пристанища на Турция

10.05.2023 Author: admin

Пристанищата са важна част от морския транспорт; корабите осигуряват повече от 80% от световната търговия. През 2022 г.92,22% от вноса на Турция и 80,08% от износа й са дошли от морския транспорт.

     Заобиколена от три страни от морето и разположена на кръстопътя на континентите Азия и Европа, Турция има 180 пристанища и кейове с брегова линия от 8333 км. Корабоплаването е най-големият компонент на турската икономика. Брутният вътрешен продукт на Турция през декември 2021 г.е бил 807.006 млрд. долара. Делът на морския сектор в брутния национален продукт достигна 2.4%. Освен това пристанищата, управлявани от турските държавни железници, обработват около 40% от всички товари в страната. Общият брой на заетите в морския сектор в началото на 2020 г.достигна 411 260 души.

     През 2022 г.общо 542,6 милиона тона товарен капацитет (трансбордиране) е реализиран в турските пристанища във вътрешната и външната търговия. Обемът на обработка на контейнерите е 12,3 милиона Теу. Турция е на трето място в Европа след Холандия и Испания. През последните 20 години Турция е нараснала със 7-8% въпреки малкия ръст на пристанищата в Европа. Товарният тонаж се е увеличил 2-2, 5 пъти. От 2010 г., според промените в тонажа, средният годишен кумулативен растеж на Турция (годишен темп на растеж) е 3,8%, докато растежът на Испания е 2,1%, а този на Великобритания е намалял с 1,2%. Докато турските пристанища са нараснали с 51% между 2010 и 2021 г., пристанищата на други страни са нараснали само наполовина, или дори с една трета, или дори с една пета от турските.

     Днес търсенето на транспорт и логистика нараства бързо, поставяйки на дневен ред комбинираните транспортни решения и новите международни търговски маршрути. В тази обща перспектива Турция се намира на исторически важни търговски и транспортни маршрути, където се събират три континента и е естествен мост за непрекъснат автомобилен, железопътен и морски транспорт. Като една от източните страни, които се открояват като производствени зони и западните страни, които са основните пазари за произвежданите в тези страни стоки, Турция отдава голямо значение на транзитния трафик през паневропейската, трансевропейската транспортна мрежа (ТЕМ-Т), европейския транспортен коридор Кавказ-Азия (ТРАСЕКА), инициативата Един пояс, един път и др. За да може Турция да има глас в тези коридори, трябва да има силна система, както физически, така и юридически, която да й позволи да използва географското си предимство на най-високо равнище.

     В тази връзка държавата, особено в сектора на морския транспорт, си е поставила следните макроикономически цели: да увеличи капацитета на пристанищата до 32 млн.ВЕИ, 500 млн. тона сухи товари, 350 млн. тона течни товари и 15 млн. пътници до 2023 г. Увеличаване на дела на морския маршрут във вътрешния трафик до 15%.

     В този преглед се разглеждат 34 турски пристанища, групирани по море, а други пристанища, кейове и терминали не са включени в прегледа.

Изтеглете файла, ако искате да научите повече.

Допълнителни файлове:

seaports-of-turkey.pdfDate added 2023-05-10 12:31:51

Други публикации

Въгледобивната промишленост на Узбекистан.
12.02.2024

Въгледобивната промишленост на Узбекистан.

Въгледобивната промишленост на Узбекистан.      Въгледобивната...

Прочетете още
ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ СРЕЩУ ИЗПРАНЕТО НА ПАРИ
24.01.2024

ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ СРЕЩУ ИЗПРАНЕТО НА ПАРИ

ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ СРЕЩУ ИЗПРАНЕТО НА ПАРИ Темпери Лоджистикс ЕООД...

Прочетете още
Износ от Узбекистан. Анализ на износа на стоки.
15.01.2024

Износ от Узбекистан. Анализ на износа на стоки.

Износ от Узбекистан. Анализ на износа на стоки.     Представен е кратък...

Прочетете още
Технология за измама: капани за хакери.
29.12.2023

Технология за измама: капани за хакери.

Технология за измама: капани за хакери.      Ако преди няколко...

Прочетете още